inspectoratul de stat in constructii constructii diriginti de santier RTE RTE

Anunțuri și modificări legislative

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII ORGANIZEAZĂ

SESIUNE DE EXAMENE PENTRU AUTORIZAREA RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA

ÎN PERIOADA

18-29 SEPTEMBRIE 2017

Termenul - limită de depunere a dosarelor este:

6 august 2017

data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII ORGANIZEAZĂ

SESIUNE DE EXAMENE PENTRU AUTORIZAREA DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER

ÎN PERIOADA

17-21 IULIE 2017

Termenul - limită de depunere a dosarelor este:

17 iunie 2017

data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării de la această sesiune.

Autorizaţiile şi legitimaţiile persoanelor autorizate ca Responsabili Tehnici cu Execuţia, se pot ridica personal, de către titulari, în baza unui document de identitate, începând cu data de 15.05.2017, de la Inspectoratele Regionale în Construcţii – IRC- specificate în cererea de preschimbare

REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII RESPONSABILILOR TEHNICI va putea fi accesat de pe site-ul ISC pentru completarea cu lucrarile aflate in derulare, accesand linkul

http://isc.gov.ro/sistem/index.php

 

 

PORTAL I.S.C
REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA

 

 

PUNCT DE CONTACT UNIC

PLATFORMĂ PENTRU INTEGRAREA

SERVICIILOR DE

E-GUVERNARE ÎN

SISTEMUL ELECTRONIC NAŢIONAL

 

 

PORTAL I.S.C

CU SECTIUNE EXTERNĂ

 

 

PROIECT

cu finanţare nerambursabilă din

Fondul Social European în cadrul

Programului Operaţional

Dezvoltarea Capacităţii Administrative