CENTRE DE EXAMINARE

SĂLI DESFĂȘURARE SESIUNE EXAMEN

 

17 - 21.07.2017

 

 

 

 

 

 

I.S.C.

organ tehnic specializat

care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor