ANUNŢURI

 

2016   2015   2014 »

Data

anunțului

Denumirea

anunţului

Descarcă document

25.07.2017

Rezultatul contestaţiei la proba scrisă la concursul de recrutare din 19.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I,  gradul profesional debutant, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional asistent,  de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal și de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional  superior la Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti - Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C

21.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de execuţie vacantă de inspector în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 11 septembrie 2017 (proba scrisă)

21.07.2017

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în data de 18.07.2017 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul Coordonare Control Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizarea Construcțiilor al Inspectoratului Regional în Construcții București - Ilfov și a postului de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord –Est

20.07.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din 19.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional debutant, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional asistent, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal și de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior la Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti - Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C

19.07.2017

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în data de 17.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

19.07.2017

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţi la concursul de recrutare, organizat în data de 17.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacantă de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

18.07.2017

Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare din 18.07.2017 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul Coordonare Control Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizarea Construcțiilor al Inspectoratului Regional în Construcții București - Ilfov și a postului de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord –Est

18.07.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din 18.07.2017 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul Coordonare Control Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizarea Construcțiilor al Inspectoratului Regional în Construcții București - Ilfov și a postului de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord –Est

17.07.2017

Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare organizat în data de 17.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacantă de consilier, grad profesional debutant,  din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

17.07.2017

Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare din data de 17.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

17.07.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 17.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacantă de consilier, grad profesional debutant,  din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

17.07.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din 17.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

14.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții publice de execuție vacante de auditor, grad profesional superior la Biroul Audit Public Intern din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 27 septembrie 2017 (proba scrisă)

12.07.2017

BIBLIOGRAFIE în vederea susţinerii concursului pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacant de expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

12.07.2017

ANUNȚ-  Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. organizează în data de 28.09.2017 (proba scrisă) concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante de expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

12.07.2017

Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice vacante   de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Legislație și Contencios al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C

12.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante de consilier juridic,clasa I, grad profesional principal, Oficiul Juridic din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud – Est – 4 septembrie 2017 (proba scrisă)

12.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector în construcții din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 11 septembrie 2017 (proba scrisă), specializarea Căi Ferate Drumuri și Poduri

12.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector în construcții din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 18 septembrie 2017 (proba scrisă), Specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole

12.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.,    18 septembrie 2017 (proba scrisă)

12.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 11 septembrie 2017 (proba scrisă)

12.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 18 septembrie 2017 (proba scrisă)

12.07.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional debutant, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional asistent, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal și de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior la Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti - Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

12.07.2017

Rezultatul selecţiei dosarului depus în vederea participării la concursul de recrutare din data de 17.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

12.07.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 17.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

10.07.2017

Rezultatul soluționării contestației selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din 18.07.2017 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul Coordonare Control Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizarea Construcțiilor al Inspectoratului Regional în Construcții București - Ilfov și a postului de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord –Est

07.07.2017

Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal și de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Resurse Umane al Direcției Juridice și Resurse Umane, de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Buget – Contabilitate al Direcției Economică și Administrativ, de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Economic – Administrativ al Inspectoratului Județean în Construcții Hunedoara din Inspectoratul Regional în Construcții Vest, de consilier, clasa I, gradul profesional principal și de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului Economic – Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții București – Ilfov și consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Achiziții Publice al Direcției Economică și Administrativ

07.07.2017

Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici de execuție de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Maramureș din cadrul Inspectoratului Regional în Contrucții Nord – Vest, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal, Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Arad din cadrul Inspectoratului Regional în Contrucții Vest, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul Coordonare Control Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizarea Construcțiilor din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Vest, de inspectori în construcții, clasa I, gradul profesional principal, Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Teleorman din cadrul Inspectoratului Regional în Contrucții Sud Muntenia, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal, Compartimentul Supravegherea Pieței Produselor pentru Construcții, Autorizare Laboratoare, Responsabili Tehnici cu Execuția și Diriginți de Șantier al Inspectoratului Județean în Construcții Teleorman din cadrul Inspectoratului Regional în Contrucții Sud Muntenia, Compartimentul Supravegherea Pieței Produselor pentru Construcții, Autorizare Laboratoare, Responsabili Tehnici cu Execuția și Diriginți de Șantier al Inspectoratului Județean în Construcții Ialomița din cadrul Inspectoratului Regional în Contrucții Sud Muntenia, inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal, Biroul Edilitare și Drumuri din cadrul Inspectoratului Regional în Contrucții București – Ilfov, inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Ilfov din cadrul Inspectoratului Regional în Contrucții București – Ilfov, inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Harghita din cadrul Inspectoratului Regional în Contrucții Centru

06.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Economic - Administrativ al Inspectoratului Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord – Est - 29 august 2017 (proba scrisă)

06.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord – Est - 28 august 2017 (proba scrisă)

06.07.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din 18.07.2017 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul Coordonare Control Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizarea Construcțiilor al Inspectoratului Regional în Construcții București - Ilfov și a postului de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord –Est

05.07.2017

Centralizator nominal privind rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 19.06.2017 şi 23.06.2017, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C

23.06.2017

Rezultatul interviului la concursul de recrutare din data de 23.06.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

20.06.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 19.06.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

16.06.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central, 17 iulie 2017 (proba scrisă)

16.06.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, Biroul Informatizare din cadrul Direcției Economică și Administrativ - aparatul central și consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Economic – Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Centru - 17 iulie 2017

16.06.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 19 iulie 2017 (proba scrisă)

16.06.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 18 iulie 2017 (proba scrisă)

08.06.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 08.06.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

06.06.2017

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 24.05.2017 și 30.05.2017 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante de consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcți – I.S.C.

30.05.2017

Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare din 30.05.2017 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante de consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

25.05.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din 24.05.2017 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

22.05.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din 24.05.2017 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

19.05.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, Oficiul Juridic din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud – Est - 19 iunie 2017 (proba scrisă)

18.05.2017

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii care au participat la concursul de recrutare, organizat în data de 10.05.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

11.05.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 10.05.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

28.04.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 10.05.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

24.04.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, consilier, clasa I, grad profesional principal, consilier, clasa I, grad profesional asistent și consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 24 mai 2017 (proba scrisă)

11.04.2017

Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante de consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcți – I.S.C.

07.04.2017

Rezultatul contestației la proba scrisă la concursul de recrutare organizat în data de 05.04.2017 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante de consilier, clasa I din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

06.04.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante de consilier juridic,clasa I, grad profesional principal, Oficiul Juridic din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud Muntenia, 10 mai 2017 (proba scrisă)

05.04.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din 05.04 2017 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

30.03.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 05.04.2017 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

06.03.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, consilier, clasa I, grad profesional principal și consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 05 aprilie 2017 (proba scrisă)

22.02.2017

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii care au participat la concursul de recrutare, organizat în datele de 14.02.2017 și 17.02.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

17.02.2017

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare din data de 17.02.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

14.02.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 14.02.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

06.02.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 14.02.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, grad profesional superior din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

19.01.2017

Rezultatul final al concursului/ examenului pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante de expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcți – I.S.C.

17.01.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcţii, grad profesional superior, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 14 februarie 2017 (proba scrisă)

17.01.2017

Rezultatul probei de interviu la concursul/ examenul organizat in datele de 11.01 2017 si 16.01.2017 pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante de expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcți – I.S.C.

13.01.2017

Rezultatul contestatiei depusa de candidatul declarat respins la proba scrisa din data de 11.01 2017 pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacantede expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcți – I.S.C.

12.01.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din 11.01 2017 pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante de expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcți – I.S.C.

05.01.2017

Rezultatele selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în datele de 11.01.2017 - proba scrisă, respectiv la data de 16.01.2017 - interviu, pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.