Anunțuri achiziții publice

 

2017 2016   2015   2014 » 

 

Conținutul documentului

 

Descarcă document

Specificatii tehnice aferente anuntului publicat in SEAP sub nr. 146268, referitor incheiere contract de asistenta tehnica instalatii ridicat 2 buc

Raspuns solicitari 2 acord cadru servicii de medicina muncii-AP 143020/04.12.2017

Raspuns solicitari 1 acord cadru servicii de medicina muncii-AP 143020/04.12.2017

Raspuns solicitari clarificari materiale electrice-AP 142204/28.11.2017

Partea 2 Formulare modele servicii medicina muncii

Partea 1 Servicii medicina muncii

Specificatii tehnice aferente anuntului publicat in SEAP sub nr. 142204, referitor achizitie materiale electrice

Raspuns nr. 2 clarificari anunt SEAP 139456, referitor la servicii de arhivare, prelucrare si legare pentru arhiva ISC - ap. central si IRCBI

Raspuns clarificari anunt SEAP 139456, referitor la servicii de arhivare, prelucrare si legare pentru arhiva ISC - ap. central si IRCBI

Specificatii tehnice aferente anuntului publicat in SEAP sub nr. 139456, referitor la achizitia de servicii de arhivare, prelucrare si legare

Specificatii tehnice aferente anuntului publicat in SEAP sub nr. 139380, referitor achizitie sisteme supraveghere video

Raspuns clarificari anunt SEAP nr. 138186, referitor achizitie UPS 2 buc

Specificatii tehnice aferente anuntului publicat in SEAP sub nr. 138186, referitor achizitie UPS 2 buc

Caiet de sarcini aferent anuntului publicat in SEAP sub nr. 136548, referitor servicii de proiectare si consultanta pentru implementarea sistemului integrat de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca, securitatii informatiilor cf standardelor SR EN ISO9001:2015, SR EN ISO14001:2015, SR OHSAS18001:2008, SR ISO/CEI27001:2013

Anunț participare licitație publică cu strigare a spațiul de la mezanin în suprafață totală de 390,43 mp din cadrul sediului Inspectoratului Județean în Construcții Brașov.

Raspuns clarificari anunt SEAP 134046-ref achizitie echipament pentru extindere retea informatica

Specificatii tehnice aferente anuntului publicat in SEAP sub nr. 134250 , referitor achizitie servicii de evaluare si audit pentru cablarea structurata

Specificatii tehnice aferente anuntului publicat in SEAP sub nr. 134046, referitor achizitie echipament pentru extindere retea informatica

Caiet de sarcini si specificatii tehnice aferente anuntului publicat in SEAP sub nr. 132725, pentru achizitia de mobilier

Anunt privind achizitionarea serviciilor de raspundere civila auto RCA si CASCO

Anunț participare licitație publică cu strigare a spațiul de la etajul II al imobilului situat în Botoșani, str. Ion Pilat, nr.9, bl. G1, județul Botoșani din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

Specificații tehnice aferente anunțului de publicitate publicat in SEAP cu nr. 117960

Anunt privind achizitionarea serviciilor de verificare, intretinere si reparatii la instalatiile electrice, sanitare si a elementelor de tamplarie de la sediul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. - aparatul central

Specificații tehnice aferente anunțului publicat in SEAP nr. 107376

Anunț pentru achiziţionarea și montarea aparatelor de aer condiționat tip split

Invitație de participare având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică "Servicii de monitorizare sisteme de alarmă și pază umană pentru sediile Inspectoratului de Stat în Construcții" pentru luna mai 2017

Anunț privind achiziționarea serviciului de supraveghere prin diriginți de șantier a lucrărilor de construcții și instalații la obiectivul de investiții "Construirea sediului Inspectoratului Judetean in Construcții Neamț"
Documentație: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Răspuns solicitare de clarificări pentru "Acord-cadru 36 luni servicii poștale pentru Inspectoratul de Stat în Construcții-ISC"

Anunț pentru achiziţionarea serviciului de mentenanță preventivă și periodică a grupurilor de pompare, instalațiilor de hidranți interiori, sistemelor de ventilare-desfumare și evacuare gaze toxice precum și sistemele de detecție și alarmare la incendiu pentru Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central și inspectoratele județene în construcții

Invitație de participare având ca obiect atribuirea "Acordului-cadru 36 luni servicii poștale pentru Inspectoratul de Stat în Construcții-ISC"

Invitație de participare având ca obiect atribuirea contractului de prestări Servicii de medicina muncii

Caiet de sarcini pentru achiziția serviciilor de spălare centralizată a flotei auto a I.S.C. aferent anunțului SEAP nr. 74394

Anunț participare licitație publică cu strigare a unor spații din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

Comunicare anulare procedura interna de achiziție servicii de depozitare, arhivare și legare

Anunț privind achiziția serviciului de mentenanța preventivă și periodică pentru sistemele de: grupuri de pompare, instalații de hidranți interiori, sisteme de ventilare-desfumare și evacuare gaze toxice precum și sisteme de detecție și alarmare pentru ISC, publicat în SEAP cu nr. 45956

Specificații tehnice aferente anunțului publicat in SEAP nr. 44251

Anunț privind achiziția unui sistem de inventariere publicat în SEAP cu nr. 44285

Anunț participare licitație publică cu strigare – închirierea unor spații din cadrul inspectoratelor județene în construcții

Anunț participare licitație publică cu strigare – închirierea unor spații din cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Galati

Anunț participare licitație publică cu strigare – închirierea unor spații din cadrul inspectoratelor județene în construcții

Anunț participare licitație publică cu strigare – închirierea unui imobil - apartament, situat în localitatea Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, bl. 19, sc. C, parter, județul Dâmbovița

Invitație de a depune ofertă pentru întocmire "Studiu de fezabilitate pentru construirea sediului Inspectoratului Județean în Construcții Neamț"

Invitatie de a depunere oferta pentru intocmire "Documentatii necesare in vederea efectuarii lucrarilor de reabilitare/modernizare a sediului Inspectoratului Judetean in Constructii Constanta"

Anunț participare licitație publică cu strigare – închirierea unor spații din cadrul inspectoratelor județene în construcții

Achiziția de servicii de cazare la hotel și servicii de organizare ședință de lucru

Anunt privind invitatia nr. 4901/16.02.2016

Invitatie de a depune oferta avand ca obiect servicii de mentenanta si suport pentru sistemul portal si fluxuri de business si document management cu platforma de scanare Star Capture Web-ISC

Înștiințare privind primirea unei contestații împotriva documentației de atribuire din cadrul procedurii interne de achiziție având ca obiect atribuirea contractului de Achiziție servicii de depozitare, arhivare şi legare

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 5 la invitatia de participare nr. 3011/01.02.2016

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 4 la invitatia de participare nr. 3011/01.02.2016

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 3 la invitatia de participare nr. 3011/01.02.2016

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 2 la invitatia de participare nr. 3011/01.02.2016

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 1 la invitatia de participare nr. 3011/01.02.2016

Invitație de participare la procedura internă având ca obiect atribuirea contractului de prestări servicii "Achiziție servicii de depozitare, arhivare și legare"

Raspuns solicitare de clarificari servicii medicina muncii

Invitatie de a depune oferta având ca obiect achiziţia de servicii privind suportul pentru sistemul de raportare și înregistrare tranzacțională – ERP/SAP

Invitatie de participare avand ca obiect atribuirea contractului de prestari Servicii de medicina muncii

Invitatie de a depune oferta având ca obiect achiziţia polițelor de asigurare facultativă tip CASCO

Raspuns la solicitarea de clarificari privind procedura interna de achizitie servicii de depozitare, arhivare si legare

Raspuns la solicitarea de clarificari privind procedura interna de achizitie servicii de depozitare, arhivare si legare

Erata la invitatia de participare 1383/18.01.2016

Invitație de participare la procedura internă având ca obiect atribuirea contractului de prestări servicii "Achiziție servicii de depozitare, arhivare și legare"