Nr. crt

FIȘIERE ATAȘATE

Descarcă fișier

 

PRELUCRAREA DATELOR LA NIVELUL INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE PRIN

MIJLOACE DE SUPRAVEGHERE

 

FORMULARE DE EXERCITARE A DREPTURILOR DE CĂTRE PERSOANELE VIZATE

 

1

ACORD PUBLICARE - DIRIGINȚI DE ȘANTIER

2

CERERE DE REVOCARE ACORD PUBLICARE- DIRIGINȚI DE ȘANTIER

3

ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL – DIRIGINȚI DE ȘANTIER

4

CERERE DE REVOCARE ACORD PRELUCRARE - DIRIGINȚI DE ȘANTIER

5

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU OBȚINEREA EXTRASULUI DE CAZIER JUDICIAR – DIRIGINȚI

6

CERERE REVOCARE CONSIMȚĂMÂNT - DIRIGINȚI DE ȘANTIER

7

ACORD PUBLICARE - RTE

8

CERERE DE REVOCARE ACORD PUBLICARE- RTE

9

ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL - RTE

10

CERERE DE REVOCARE ACORD PRELUCRARE - RTE

11

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU OBȚINEREA EXTRASULUI DE CAZIER JUDICIAR - RTE

12

CERERE REVOCARE CONSIMȚĂMÂNT - RTE

13

ACORD PRELUCRARE LABORATOARE

14

CERERE DE REVOCARE ACORD PRELUCRARE LABORATOARE

15

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES

16

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE INTERVENȚIE

17

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE OPOZIȚIE

 

LEGISLAȚIE RELEVANTĂ

 

Directiva 95/46 CE a Parlamentului European

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinului Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal