Ordine ale Inspectorului General

al Inspectoratului de Stat în Construcții

 

I.S.C.

organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

Ordinul Inspectorului General al I.S.C. nr 1793/05.12.2016 privind recuperarea zilei libere din data de 2 decembrie 2016 acordată personalului din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

Ordinul Inspectorului General al I.S.C. nr. 47/29.01.2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, a căror valabilitate expiră începând cu data de 01.01.2016