Site map
  Ultima actualizare
28.11.2016

Informări:

 

Lista dosarelor responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții care îndeplinesc cerințele Ordinului Inspectorului General al I.S.C. nr. 47/29.01.2016

Lista dosarelor responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții care necesită completări în vederea îndeplinirii cerințelor Ordinului Inspectorului General al I.S.C. nr. 47/29.01.2016

Lista responsabililor tehnici cu executia lucrărilor de construcții atestați de M.D.R.A.P. poate fi consultată pe site-ul http://www.mdrap.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/responsabili-tehnici.

 

Registrul dirigintilor de santier,
autorizati de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.

Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, autorizate de I.S.C.

Conform prevederilor art. 39 din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările şi completările ulterioare, autorizaţiile de diriginte de şantier se emit în termen de 60 de zile...

detalii »

Modificarea cuantumului cotei de 0,7% în 0,5%.

Date obligatorii la completarea mandatelor poștale sau a ordinelor de plată.

Model mandat poștal.

Conturi deschise pentru încasarea cotelor legale/taxelor, cheltuielilor și tarifelor pentru autorizare pentru fiecare inspectorat regional în construcții.

 

Anunțuri

și

modificări legislative:

Rezultatele examenului de autorizare a diriginților de șantier, pentru sesiunea

07 - 11.11.2016

IRC BUCUREŞTI-ILFOV 
IRC SUD-EST
IRC NORD-EST 
IRC NORD-VEST 
IRC VEST  
IRC SUD-VEST OLTENIA 
IRC SUD MUNTENIA
IRC CENTRU


ERATA la rezultatele obţinute de candidaţii care au susţinut examenul desfăşurat în sesiunea 07-11.11.2016 la I.R.C. CENTRU pentru autorizarea ca diriginte de şantier

Programul de desfășurare a examenelor de autorizare a diriginţilor de şantier

SESIUNEA
07-11 noiembrie 2016.

Locurile de desfăşurare a examenelor de autorizare a diriginţilor de şantier

SESIUNEA
07-11 noiembrie 2016.

Listele candidaţilor acceptaţi să participe la examenul de autorizare a diriginţilor de şantier

SESIUNEA
07-11 noiembrie 2016.

Registrul electronic de evidență a activității responsabililor tehnici cu executia va putea fi accesat de pe site-ul ISC pentru completarea cu lucrarile aflate in derulare, in cursul trim I/2017, la o data care va fi anuntata pe site.

NU SE ACHITA TAXA PENTRU EMITEREA CONTULUI LA PRIMA ACCESARE A REGISTRULUI.

detalii » 

Comunicate și acte:

 

Ordinul nr. 1895/2016 – pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii  

IMPORTANT:

„Art. 68
(1) Persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuția anterior intrării in vigoare a prezentei proceduri pot solicita, până la data de                

31 decembrie 2016

  preschimbarea atestatelor și legitimațiilor cu autorizații și legitimații emise de I.S.C.;

detalii »

Ordinul Inspectorului General al I.S.C. nr. 47/29.01.2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, a căror valabilitate expiră începând cu data de 01.01.2016,

detalii »

Ordinul Inspectorului General al I.S.C. nr. 393/01.07.2016 pentru modificarea Ordinului Inspectorului General al I.S.C. nr. 47/29.01.2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, a căror valabilitate expiră începând cu data de 01.01.2016,

detalii »

Ordinul Inspectorului General al I.S.C. nr. 1498/31.08.2016 pentru modificarea art. 1 din Ordinul Inspectorului General nr. 47/2016 privind prelungirea valabilității legitimațiilor responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții a căror valabilitate  expiră începând cu data de 01.01.2016,

detalii »