inspectoratul de stat in constructii constructii diriginti de santier RTE RTE

Ordine ale Inspectorului General al I.S.C.

Ordinul nr. 573/ 27.07.2017 privind recuperarea zilei libere din data de 14 august 2017 acordata personalului din cadrul Inspectoratului de Stat in Construcții

Ordinul nr. 386/ 26.05.2017 pentru recuperarea zilei libere din data de 02 iunie 2017 acordata personalului din cadrul Inspectoratului de Stat in Construcții

Ordinul nr. 50/ 19.01.2017 pentru recuperarea zilei libere din data de 23 ianuarie 2017 acordata personalului din cadrul Inspectoratului de Stat in C-ții

Ordinul nr. 1985 din 29.12.2016 pentru modificarea Ordinului inspectorului general nr. 47/2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții a căror valabilitate expiră începând cu data de 01.01.2016 şi modalitatea de prelungire a atestării şi a valabilităţii legitimaţiilor până la data intrării în vigoare a Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare

Ordinul Inspectorului General al I.S.C. nr. 1498/31.08.2016 pentru modificarea art. 1 din Ordinul Inspectorului General nr. 47/2016 privind prelungirea valabilității legitimațiilor responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții a căror valabilitate  expiră începând cu data de 01.01.2016

Anunțuri și modificări legislative

 

REZULTATELE CONSTESTATIILOR DEPUSE IN URMA EXAMENELOR DE AUTORIZARE CA DIRIGINTE DE SANTIER, DIN SESIUNEA DE EXAMENE 17.07 – 21.07.2017

 

REZULTATELE LA EXAMENELE DE AUTORIZARE CA DIRIGINTE DE ȘANTIER DIN SESIUNEA DE EXAMINARE 17-21 IULIE 2017

 

Informații suplimentare în legătură cu toate concursurile de recrutare organizate de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. pot fi obținute la telefon: 021.318.17.00 interior 126

 

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII ORGANIZEAZĂ

SESIUNE DE EXAMENE PENTRU AUTORIZAREA DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER

ÎN PERIOADA 17-21 IULIE 2017

CENTRE DE EXAMINARE / SĂLI DESFĂȘURARE SESIUNE EXAMEN

LISTA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI PE CENTRE DE EXAMINARE

PROGRAM SESIUNI DE EXAMINARE

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII ORGANIZEAZĂ

SESIUNE DE EXAMENE PENTRU AUTORIZAREA RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA

ÎN PERIOADA

18-29 SEPTEMBRIE 2017

Termenul - limită de depunere a dosarelor este:

6 august 2017

data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.

 

 

PORTAL I.S.C
REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA

 

 

PUNCT DE CONTACT UNIC

PLATFORMĂ PENTRU INTEGRAREA

SERVICIILOR DE

E-GUVERNARE ÎN

SISTEMUL ELECTRONIC NAŢIONAL

 

 

PORTAL I.S.C

CU SECTIUNE EXTERNĂ

 

 

PROIECT

cu finanţare nerambursabilă din

Fondul Social European în cadrul

Programului Operaţional

Dezvoltarea Capacităţii Administrative