inspectoratul de stat in constructii constructii diriginti de santier RTE RTE

Anunțuri și modificări legislative

REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII RESPONSABILILOR TEHNICI va putea fi accesat de pe site-ul ISC pentru completarea cu lucrarile aflate in derulare, accesand linkul
http://isc.gov.ro/sistem/index.php.
La prima accesare a Registrului electronic de evidență a activității, fiecărui responsabil  tehnic cu execuția autorizat i se va aloca un cont unic de identificare. Contul de identificare este unic și  nu este transmisibil.

Informaţii privind controlul tematic pentru verificarea respectării prevederilor legale la emiterea autorizaţiilor de construire de către organele administraţiei publice locale, pentru intervenţii la imobilele cu regim de înălţime mai mare de P+8E, pentru construcţiile noi cu regim de înălţime mai mare de P+8E  şi pentru blocurile de locuinţe la care s-au efectuat sau sunt în curs de efectuare lucrări de reabilitare termică.

Procedura "Notificare de începere a execuției lucrărilor de construcții"s-a activat în spațiul public pe portalul eDirect, la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro/.

ACCES LA VECHIUL SITE AL INSPECTORATULUI DE STAT IN CONSTRUCTII - I.S.C.

 

 

PORTAL I.S.C
REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA

 

 

PUNCT DE CONTACT UNIC

PLATFORMĂ PENTRU INTEGRAREA

SERVICIILOR DE

E-GUVERNARE ÎN

SISTEMUL ELECTRONIC NAŢIONAL

 

 

PORTAL I.S.C

CU SECTIUNE EXTERNĂ

 

 

PROIECT

cu finanţare nerambursabilă din

Fondul Social European în cadrul

Programului Operaţional

Dezvoltarea Capacităţii Administrative