Site map
  Ultima actualizare
24.03.2017

 

Informări:

 

Lista responsabililor tehnici

cu execuția atestaţi de MDRAP care au depus până la data de 31.12.2016, solicitări pentru preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor emise de MDRAP cu autorizaţii şi legitimaţii emise de I.S.C., conform art. 68 alin (1) din Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 1895/2016, CARE POT EXERCITA profesia reglementată de RTE în baza atestatelor şi legitimaţiilor pe care le deţin şi care vor fi preschimbate de către I.S.C. potrivit prevederilor procedurii

Depunerea Registrului de evidență a activității de diriginte de șantier în vederea vizării pentru anul 2016

detalii »

Lista responsabililor tehnici cu executia lucrărilor de construcții atestați de M.D.R.A.P. poate fi consultată pe site-ul http://www.mdrap.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/responsabili-tehnici.

 

Registrul dirigintilor de santier,
autorizati de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.

Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, autorizate de I.S.C.

Conform prevederilor art. 39 din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările şi completările ulterioare, autorizaţiile de diriginte de şantier se emit în termen de 60 de zile...

detalii »

 

Modificarea cuantumului cotei de 0,7% în 0,5%.

Date obligatorii la completarea mandatelor poștale sau a ordinelor de plată.

Model mandat poștal.

Conturi deschise pentru încasarea cotelor legale/taxelor, cheltuielilor și tarifelor pentru autorizare pentru fiecare inspectorat regional în construcții.

 

Anunțuri

și

modificări legislative:

 

Procedura "Notificare de începere a execuției lucrărilor de construcții" s-a activat în spațiul public pe portalul eDirect, la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro/.

Odată cu anunţul de începere a lucrărilor în conformitate cu prev. art. 7 alin. 5³ din Legea nr. 50/1991 republicată, cu modif. şi complet ult.
“ Investitorul are obligaţia să depună la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., odată cu” anunţul de începere a lucrărilor,” în format electronic, proiectul tehnic de execuţie complet (format .pdf, pe DVD sau CD) însoţit de referatele de verificare, proiect care se introduce în registrul naţional al construcţiilor”.
Neprezentarea se sancţionează în conf. cu prev. art. 26 lit. s nedepunerea la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. a proiectului tehnic de execuţie, conform art. 7 alin. (5³), se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei

Ordinul nr. 1895/2016 – pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii  

IMPORTANT:

„Art. 68
(1) Persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuția anterior intrării in vigoare a prezentei proceduri pot solicita, până la data de                

31 decembrie 2016

  preschimbarea atestatelor și legitimațiilor cu autorizații și legitimații emise de I.S.C.;

detalii »

Registrul electronic de evidență a activității responsabililor tehnici cu executia va putea fi accesat de pe site-ul ISC pentru completarea cu lucrarile aflate in derulare, in cursul trim I/2017, la o data care va fi anuntata pe site.

NU SE ACHITA TAXA PENTRU EMITEREA CONTULUI LA PRIMA ACCESARE A REGISTRULUI.

detalii » 

TARIFUL DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI CORESPUNZĂTOARE CERTIFICATULUI/ CERTIFICATELOR DE ATESTARE DEŢINUT/ DEŢINUTE, PRECUM ŞI A LEGITIMAŢIEI CORESPUNZĂTOARE AUTORIZAŢIEI ESTE DE 150 LEI.


I.S.C. VA EMITE O SINGURĂ AUTORIZAŢIE, RESPECTIV O SINGURĂ LEGITIMAŢIE PENTRU TOATE DOMENIILE ATESTATE DEŢINUTE, PENTRU CARE SE SOLICITĂ PRESCHIMBAREA

 

Comunicate și acte:

 

 

COMUNICAT 26.01.2017

 

COMUNICAT 21.01.2017

Ca urmare a incendiului produs în data de 21.01.2017, inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții s-au deplasat la adresa menționată, unde au constatat că erau încă în derulare operațiuni de stingere a incendiului de către personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. La fața locului erau prezenți reprezentanți ai Parchetului, Poliției și Primăriei sectorului 2.

detalii »

Ordinul nr. 50/ 19.01.2017 pentru recuperarea zilei libere din data de 23 ianuarie 2017 acordata personalului din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., conform dispozitiilor Hotararii Guvernului nr 28/2017

detalii »

Ordinul nr. 1985 din 29.12.2016 pentru modificarea Ordinului inspectorului general nr. 47/2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții a căror valabilitate expiră începând cu data de 01.01.2016 şi modalitatea de prelungire a atestării şi a valabilităţii legitimaţiilor până la data intrării în vigoare a Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare

detalii »

Ordinul Inspectorului General al I.S.C. nr. 47/29.01.2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, a căror valabilitate expiră începând cu data de 01.01.2016,

detalii »

Ordinul Inspectorului General al I.S.C. nr. 393/01.07.2016 pentru modificarea Ordinului Inspectorului General al I.S.C. nr. 47/29.01.2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, a căror valabilitate expiră începând cu data de 01.01.2016,

detalii »

Ordinul Inspectorului General al I.S.C. nr. 1498/31.08.2016 pentru modificarea art. 1 din Ordinul Inspectorului General nr. 47/2016 privind prelungirea valabilității legitimațiilor responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții a căror valabilitate  expiră începând cu data de 01.01.2016,

detalii »