inspectoratul de stat in constructii constructii diriginti de santier RTE RTE

Anunțuri și modificări legislative

 

09.01.2018 - Instrucțiuni și modalităţi pentru depunerea registrului de evidenţă  a activităţii de diriginte de şantier

 

Persoanele care au fost declarate ”admis” în sesiunea de autorizare ca Responsabil Tehnic cu Execuția (R.T.E.) 

din 18-29 septembrie 2017, 

pot ridica autorizaţiile şi legitimaţiile de la Inspectoratele Județene în Construcții - specificate în cererea de autorizare, începând cu data de 08.01.2018.

Persoanele care prin cererea de autorizare au solicitat să ridice autorizațiile și legitimațiile de RTE de la Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov, pot ridica documentele începând cu

data de 27.12.2017.

Autorizațiile și legitimațiile de RTE se pot ridica personal, de către titulari, în baza unui document de identitate.

Clarificări competențe RTE privind domeniul 9.1 – construcții edilitare și de gospodărie comunală” – (fost domeniul IX)
Responsabilii Tehnici cu Execuția care au deținut atestate/legitimații  emise de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru domeniul IX – ”construcții edilitare și de gospodărie comunală”,  documente care au fost preschimbate cu autorizații și legitimații emise de I.S.C. pentru domeniul 9.1 – ”construcții edilitare și de gospodărie comunală”, cu dată emitere 10.04.2017 (conform Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții aprobată prin Ordinul Viceprim-Ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1895/2016) au în continuare competențe în ceea ce privește asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pentru Rețelele edilitare, Rețelele  sanitare și termice.

 

 

PORTAL I.S.C
REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA

 

 

PUNCT DE CONTACT UNIC

PLATFORMĂ PENTRU INTEGRAREA

SERVICIILOR DE

E-GUVERNARE ÎN

SISTEMUL ELECTRONIC NAŢIONAL

 

 

PORTAL I.S.C

CU SECTIUNE EXTERNĂ

 

 

PROIECT

cu finanţare nerambursabilă din

Fondul Social European în cadrul

Programului Operaţional

Dezvoltarea Capacităţii Administrative